Савет родитеља за школску 2023/24. годину

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Благоје Живановић 1/1 – Јована Ђурић 2/1 – Весна Радивојевић 3/1 – Биљана Ђокић 4/1 – Љупка Алексић 5/1 – Благоје Живановић 6/1 – Горан Недељковић 6/2 – Дејан Ивковић 7/1 – Сузана Радосављевић 8/1 – Марина Радојевић 8/2 – Милан Живановић

Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ Јована Љубисављевић (8/2)председник УП и представник у Тиму за заштиту ученика од дискриминације,занемаривања, насиља и злостављања и на Наставничком већу  Јана Лазаревић (8/2) заменик председника и представник у Тиму за инклузивно образовање и на Школском одбору Тамара Несторовић (8/1) записничар и представник у Тиму за професионални развој и на Наставничком већу Милица Јеремић (8/1) представник у Тиму за обезбеђивање квалитета […]

Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 7. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ […]

Одељењске старешине

I/1 Гордана Стоименовић II/1 Добрица Стојановић III/1 Јасна Арсић IV/1 Драгана Јовановић V/1 Марија Јанковић VI/1 Јован Јовановић VI/2 Наташа Мус VII/1 Наташа Калаш VIII/1 Јелена Кијачић VIII/2 Кристина Катанчевић

Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ТИХОМИР КОСТАДИНОВИЋ 2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ (САЊА ПУЦАРЕВИЋ) 3. СТРУЧНИ САРАДНИК БИБЛИОТЕКАР – АНЂЕЛА КАЛУЂЕРОВИЋ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 1. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ 2. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ 3. ЈАСНА АРСИЋ 4. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 1. ЈАСМИНА СРДАНОВИЋ – СРПСКИ ЈЕЗИК И […]

Школски одбор

Председник Школског одбора: Добрица Стојановић Представници Савета родитеља: Ивана Милић Марија Станковић Горан Недељковић Представници школе: Добрица Стојановић Јасна Арсић Наташа Мус Представници локалне самоуправе: Сања Ђорђевић Биљана Тобџић Стефан Живановић