Интерни акт

ОСНОВНА ШКОЛА„Иво Лола Рибар“ ПРАВИЛНИКО БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бегаљица, 2016. године САДРЖАЈ ОДЕЉАК     НАЗИВ  ОДЕЉКА СТРАНА I Уводне одредбе 3 II Начин планирања набавки 6 III Спровођење поступка јавне набавке 14 IV Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке 24 V Начин обезбеђивања конкуренције 25 VI Начин поступања у циљу заштите […]