Заштита података о личности

Особа задужена за заштиту података о личности је Нада Пантић, секретар школе.