Завршена је израда нове интернет презентације наше школе

Завршена је нова интернет презентација основне школе ,,Иво Лола Рибар“ у Бегаљици.

Нова интернет адреса наше школе је http://skolabegaljica.edu.rs

Захваљујемо се веб програмеру Срђану Прпи на несебичном труду и залагању на изради нашег новог веб сајта.

Израду интернет презентације помогла је и фирма Доктор Мобил сервис мобилних телефона из Београда www.servismobilnihtelefona.com