Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Дана 14. 10. 2023. године, у просторијама наше школе одржана је обука: Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања. Предавачи су били: Смиља Крнета (дипл. правник) и Славица Ђорђевић (дипл. правник). У обуци су активно учествовали и допринос дали у радионичарском раду: наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадник-педагог, секретар и директор школе.

Предавачи су својим компетенцијама приближили основе школског законодавства, не само кроз чланове Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о школском образовању и васпитању и бројне правилнике, већ и кроз више примера из праксе. На тај начин, запослени су оснажени да као рефлексивни практичари промишљају своју праксу и о својој пракси, управо кроз јединство теорије и праксе.

У прилогу је неколико фотографија које преносе делић радне атмосфере са првог од три планирана дана обуке.