Сатница онлајн часова за старије разреде

Ученици старијих разреда наставу прате онлајн, и то по следећој сатници:

Преподневна смена

 1. час – 7:30-8:15
 2. час – 8:20-9:05
 3. час – 9:20-10:05
 4. час – 10:10-10:55
 5. час – 11:05-11:50
 6. час – 11:55-12:40
 7. час – 12:45-13:30

Поподневна смена

 1. час – 12:30-13:15
 2. час – 13:20-14:05
 3. час – 14:20-15:05
 4. час – 15:10-15:55
 5. час – 16:05-16:50
 6. час – 16:55-17:40
 7. час – 17:45-18:30