С Восьмым марта!

Ученици одељења 5/1 су на часу секције у сарадњи са наставницом руског језика правили честитке на руском језику и медењаке поводом осмог марта за своје наставнице. Ученици су се јако потрудили и овим малим знаком. пажње честитали својим наставницима 8. Март.