Распоред звоњења


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 Када је млађа смена пре подне:

  • Група Б. првог разреда од 7:30 до 10:00
  • Група А. првог и ученици другог разреда од 10:30 до 13:00

Кад је млађа смена по подне:

  • Група Б. првог разреда од 7:30 до 12:00
  • Група А. првог и ученици другог разреда од 12:20 до 15:00