Распоред писмених провера – 1. полугодиште школске 2022/23. године

Пети разред
 Нед.Датум
Септембар2.5-9Српски, енглески ј.Иницијално тестирање
Октобар1.3-7Математика П. 
 2.10-14Географија   K.Енглески језик  К.
 3.17-21Српски језик и књижевност  П. (5-1)Биологија   К. Математика  К.(5-1)
 4.24-28Српски јез. П. (5-1)Математика  К.(5-2)
 5.31.10-4.11Српски јез. КРуски јез. К .(5-2)Историја  К. (5-1)
Новембар1.7-9Историја К. (5-2)Руски јез.  К. (5-1)
 3.21-25Енглески јез. К. 
 4.28.11.-2.12.Енглески јез.  П. 
Децембар1.5-9Математика К.Руски јез. К
 2.12-16Српски јез.   П.Биологија  К.
 3.19-23Математика  П.Српски јез. К
Шести разред
 Нед.Датум
Септембар2.5-9Српски, математика, биологијаИницијално тестирање
 3.12-16Енлески, руски јез.Иницијално тестирање
 4.19-23ИсторијаИницијално тестирање
Октобар1.3-7Физика  К.Историја К.
 2.10-14Српски јез.  и књижевност  П.Математика  К.
 3.17-21Енглески јез. К.Географија  К.
 4.24-28Српски јез.  и књижевност  К.Биологија  К.
 5.31.10.-4.11Математика  П.Руски јез.  К.
Новембар2.14-18Физика   К. 
 3.21-25Математика  К. 
Децембар1.5-9Физика  К.Руски јез.   П.
 2.12-16Енглески јез. П.Српски јез.  и књижевност  П.
 3.19-23Српски језик и књижевност  К.Биологија  К.
 4.26-30Математика  П.Историја  К.
     
Седми разред
 Нед.Датум
Септембар2.5-9Српски јез. математика, енглески, руски јез. биологијаИницијално тестирање
 4.19-22ИсторијаИницијално тестирање
 5.26-30Биологија  К. 
Октобар1.3-7Математика   К.Физика  К.
 2.10-14Енглески јез. К.Руски јез. К.
 3.17-21Српски језик и књижевност  П.Хемија  К.
 4.24-28Биологија  К.Математика  П.
  31.10-4.11Српски јез.  и књижевност  К.  Историја  К.
Новембар2.14-18Физика  К.Географија  К.
 3.21-25Математика  К. 
 4.28.11-2.12Хемија  К.Руски јез.  П.
Децембар1.5-9Енглески јез.   П.Физика  К.
 2.13-17Српски јез. и књ. П.Историја  К.
 3.19-23Математика   П.Српски језик и књ.  К.
     
Осми разред
 Нед.Датум
Септембар2.5-9Српски јез, енглески јез, математика, биологија  Иницијално тестирање
 3.12-16Руски јез., историјаИницијално тестирање
 4.26-30Математика  К. 
Октобар1.3-7Физика  К.Географија  К. 
 2.10-14Енглески јез.  К.Хемија  К.
 3.17-21Руски јез. К.Српски језик и књ.  П.
 4.24-28Биологија  К.Математика  П.
 5.31.10-4.11Српски јез. и књ.  К. 
Новембар2.14-18Историја  К.Физика  К.
 3.21-25Биологија  К.Хемија  К.
 4.28.11-2.12Енглески јез. П. 
Децембар1.5-9Математика  К.Српски јез. и књ.  П.
 2.12-16Историја К.Руски јез.  П.
 3.19-23Физика  К.Математика  П.
 4.26-30Српски јез. и књ.  К.