Промоција средње школе ,,Деспот Ђурађ“ – Смедерево

Данас су ученици 8. разреда присуствовали промоцији средње школе ,, Деспот Ђурађ“ из Смедерева. Професори Текстилно-технолошке и пољопривредне школе су нашим осмацима представили једну од најмлађих школа у нашој земљи, која је основана 1991. године. Ученици су упознати да у поменутој школи имају могућност образовања кроз три подручја рада:

  1. Пољопривреда, производња и прерада хране,
  2. Хемија и неметали и
  3. Текстилство и кожарство. У оквиру поменутих подручја рада постоји 5 образовних профила, од којих су два IV степен стручности, а три III степен стручности. Такође постоји могућност и дуалног образовања за трогодишње образовање.
    На крају занимљивог предавања ученици су добили пригодне поклоне, односно продукте рада ученика Текстилно-технолошке и пољопривредне школе.

Захваљујемо професорима на предавању и поклонима!