Предавања – ООЦК Гроцка

У среду, 2. новембра за ученике 3. и 4. разреда одржана су пленарна предавања и практичне вежбе евакуације у школи на тему: Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности. У организацији ООЦК Гроцка реализоване су радионице – Климатске промене и заштита животне средине, Пожар, Поплава и Земљотрес.