,,Оштро Перце меког срца“

Подстакнута конкурсом и пројектом ,,Оштро Перце”, Весна Илић, наставник српског језика и библиотекар наше школе, одржала је часове у свим одељењима млађих разреда. Такође, споменути пројекат ју је подстакао да и редовни часови код ученика петог разреда изгледају другачије и занимљивије. Теме часова код ученика млађих разреда биле су бајке и басне, док су ученици петог разреда обрађивали роман ,,Аги и Ема”, Игора Коларова. Циљ ових часова био је буђење емпатије, продубљивање пријатељства међу ученицима, стицање моралних вредности и разрешавање дилема које муче ове мале, а ипак велике људе. У прилогу се налазе фотографије настале током часова, као и слике из презентација које су током часова биле приказиване.

Било је речи о следећим књижевним делима:
Први разред
,,Лисица и гавран”, народна басна
,,Голуб и пчела”, народна прича
Други разред
,,Царево ново одело”, Андерсен
Трећи разред
,,Пепељуга”, браћа Грим
Четврти разред
,,Пепељуга”, народна бајка
Пети разред
,,Аги и Ема”, Игор Коларов