Одлука о закључењу оквирног споразума – партија 2 и 3

Одлука о закључењу оквирног споразума – партија 2 и 3