Услуга извођења екскурзије и наставе у природи, конкурсна документација – измена

Konkursna dokumentacija 2_18(1)