Век и по школе у Бегаљици


Поводом 150 година постојања школе, у години јубилеја штанпано је специјално издање школског часописа.