Сабирање и одузимање са прелазом преко десетице

Сабирање и одузимање једноцифрених бројева са прелазом преко