Чардак ни на небу ни на земљи

Угледни час: Шетња кроз симболе…

Други час обраде: Чардак ни на небу ни на земљи, народна бајка

Разред: III/1 и III/2

Реализатори часа: библиотекар Бранка Алимпијевић и учитељице Драгана Јовановић и Јасна Арсић

Час је реализован мултимедијално и интерактивно. Ученици су на основу слика препричали бајку, затим смо се задржали на следећим симболима: чардак, змај, златна кока и коњ. Путовали смо кроз значења, нпр. ученици Милан Радивојевић, Душан Митровић и Томислав Палалић предочили су разлику између змаја и але; показали су како се може најлакше нацртати змај; затим смо се присетили изреке у нашем језику: Он је као змај, вози као змај….па су наставници и ученици заједно прочитали песму о Било је пролеће, Љубивоја Ршумовћа, која говори о једном змају возачу тројебуса….Један симбол смо осветлили са више страна. Принцезу из бајке која поред себе има златну коку представила је ученица другог разреда Сара Јарић, у балској хаљини и направљеном кокошком златне боје. Она је причала о значењу кокошке, пилета и јајета. Ученице Снежана Живановић и Невена Јовановић рекле су нам нешто о врстама коња у митлогији и њиховим називима у нашим бајкама. На крају смо све поменуте симболе погледали кроз презентацију и одгледали смо цртани филм Џек и чаробни пасуљ, у којем је централни мотив кокошка са златним јајима. На часу је био педагог школе Гордана Јоргаћевић.

Бранка Алимпијевић