Србија у доба Немањића

Наставник: Гордана Стоименовић

Разред: 4/1

Наставна јединица: Србија у доба Немањића
Гости на часу: Драгана Јовановић – наставник, Јасна Арсић – наставник, Драгица Милениковић-наставник, Слађана Поповић – педгог, Бранка Алимпијевић – библиотекар.

Место одржавања часа је дигитална учионица. Час је изведен интерактивно и мултимедијално. Ученици су били активни у дијалогу, видео презентација је била садржајна, визуелно и аудитивно занимљива. Одрасли су обновили један део историје, а млађи су на занимљив начин сазнали нешто о лози Немањића.