Биберче

Обрада народне бајке БИБЕРЧЕ – II разред, новембар 2014.

Услови за реализацију часа:Ова тема се уклапа у циклус „Бајке у васпитању и образовању“ коју библиотекарреализује од прошле школске године. Бајка „Биберче“ је занимљива и динамичназа децу и одрасле. У млађим разредима њени симболи и бајковите слике само сенаслућују, али свакако анализа упоредних мотива (девојка поред јаме у народнојбајци „Пепељуга“ и „Биберче“, затим мотив златне јабуке у бајкама, призивањеирационалних снага у помоћ кроз молитву и сан у бајци „Биберче“ и осталимбајкама….) занимљиви су за анализу и тумачење и може се урадити компаративнаанализа за ученике старијих разреда на неком од часова. За ученике другог разредавербалне поруке нису толико сугестивне колико драматизације, визулени иаудитивни утисци, па смо у реализацији овога часа употребили сва расположивамултимедијална средства

.Мотивација:УМ ЦАРУЈЕ СНАГА КЛАДЕ ВАЉА – пословица исписана на табли, након уводних речи, брише се. Учитељица и библиотекар мотивишу ученике да се отворе за разговори размишљање.
Да ли волите да гледате цртане филмове?
Ко побеђује у цртанимфилмовима: Мики Маус или џин, Том или Џери, Брзи Гонзалес или патак Дача,аждаја или вирус?
На видео биму ученици погледају делић цртаног „Чаробни пасуљ“ о џину и мишу…
Читали смо недавно о Чарлију Чаплину, он се сматра дивом, иако је низак,смешан, неспретан….Да ли сте читали неку бајку у којој трећи син, кога сматрају лењим и неспособним, на крају испадне храбрији и домишљатији од старије браће који важе за паметне иснажне?
Да ли човек успева да се избори у животу физичком снагом или памећу? Или му јепотребно и једно и друго?Да ли се памет и снага стичу или се само добију?Ово ћемо сазнати из народне бајке „Биберче“.
У позадини се чује музика Ерика Сатија.
Први корак:Пре читања бајке, подсећамо се шта су бајке, која је разлика између народних иуметничких бајки, како су се шириле народне бајке, ко их је сакупио и сачувао.Изражајно читање бајке (наставници читају), издвајају се непознате речи
Други корак:Ученици одговарају на питања да бисмо имали увид у њихово разумевање текста, анаставници се надовезују на њихове одговоре.
1. На који начин се жена у бајци борила да постане мајка? (Често се уанализама пренебрегава овај битни моменат јер бајке говоре о моћиподсвесних и ирационалних снага у човеку, а то су свакако сан и молитва,насупрот грубој физичкој снази. Човек који се ослања и на скривене снагесвог бића, развијајући их и удружујући их са физичким и видљивим, можедостићи праву снагу и зрелост. Довољно је да ученици само одговоре да јето молитва, а у наредним питањима – сан)
2. Како сазнаје да ће јој син бити велики јунак? ( у сну – упућивање нанесвесно у човеку)
3. Зашто Биберче одлази на пут? (јер му је у сну казано)
4. Опиши сусрет Биберчета и Златокосе (наставник се надовезује причом озлатним јабукама као великој драгоцености и честом мотиву у бајкама.Подсећамо се изрека: Од злата јабука, ко три златне јабуке…
5. Како успева да украде јабуке од аждаје? ( домишљатошћу, спретношћу,живахношћу, мудрошћу)
6. Како побеђује аждају? ( физичком снагом и храброшћу, љубављу)
7. Како се открива ко је прави младожења?
8. Како се завршава ова бајка?

Трећи корак:Шта закључујемо из ове бајке?Не треба само ценити спољашње особине: снагу, лепоту, већ и унутрашње: умнуснагу, храброст, љубав, довитљивост, богатство идеја, упорност, сналажљивост…Да ли је Биберче у току дешавања у бајци порастао?Јесте. Он је порастао физички, заправо сазрео је, јер је показао племенитост, љубав,домишљатост…Шта м ислите, да је чинио зла дела, да ли би порастао?Не. Можда би се претворио у муву, комарца…
ЉУБАВЉУ, ТРУДОМ, ПОДВИГОМ, ХРАБРОШЋУ ЧОВЕК РАСТЕ И САЗРЕВАИ ДОБИЈА ОНО ШТО МУ ПРИПАДА.НИСУ ВАЖНЕ САМО СПОЉАШЊЕ ОСОБИНЕ: ЛЕПОТА, СНАГА, ВИСИНА,РАЗВИЈЕНОСТ, ВЕЋ И УНУТРАШЊЕ: ПАМЕТ, МУДРОСТ, ДОБРОТА, ЉУБАВ,СТРПЉЕЊЕ.

Четврти корак:Читамо песму ЏИН као лирску илустрацију приче о „Биберчету“:
Џин може трамвај да подигне,
џин може ласту у лету да стигне.
Џин може седам мора да испије,
џин може чвргом кита да убије.
Џин може Земљи да измени лице,
али не може својом грубом руком
да убере стручак љубичице.

На самом крају часа ученици слажу слагалицу:

КЛАДЕ ЦАРУЈЕ УМ ВАЉА СНАГА

Ученицима се даје домаћи задатак из Радне свеске који садржи уопштенија питањапомоћу којих ће заокружити своје разумевање и естетски доживљај причитане итумачене бајке.