Табеларни преглед

наставна јединица

предмет наставник разред датум
Брзо трчање и високи старт физичко васпитање Наташа Мус IV-1 25.10.2013.
Аждаја и царев син српски језик Јасмина Срдановић V-1 18.09.2013.
Историја хемије историја, хемија Н.Калаш, А.Вукелић VII-1 03.10.2013.
Mузика и бајка музичко, српски језик Д. Пешић

Б. Алимпијевић

VIII2 6. 12. 2013.
Сабирање и одузимање до 10 математика Драгица Миленковић I-2 17.12.2013.
Јеленче српски језик Добрица Стојановић IV-1 13.02.2014.
Conditional sentences енглески језик Марија Јанковић VI-1 27.03.2014.
Царево ново одело, Андерсен српски језик Б. Алимпијевић, Ј. Кијачић II 2. 04. 2014.
Ерозија земљишта-тачка ширења пустиње  биологија  Драган Спасић VIII- 2 10.04.2014.
Птице се враћају музичка култура Драгана Пешић IV 11.10.2014.
Култивисане животне заједнице свет око нас Гордана Стоименовић III-1 15.04.2014.