Пројекат ,,Обогаћен једносменски рад“

Школске 2020/2021.године, ОШ ,,Иво Лола Рибар“ је једна од 402 школе које су обухваћене пројектом ,, Обогаћени једносменски рад“, који је покренут од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја школске 2019/2020.године. Пројекат је осмишљен као вид додатне образовно – васпитне подршке за ученике, а на осмишљавању активности које ће бити реализоване учествовали су директор, стручни сарадник и наставници који ће планиране активности реализовати. Током школске године реализоваће се пет активности за ученике од петог до осмог разреда: ,,Лолина музикаоница“, ,,English culture club“, ,,Од текста до сцене“, ,,Верско – кулинарска радионица“ и ,,Скривени свет компјутера“.

Ученици који се определе за активност ,,Скривени свет компјутера“ биће оспособљени да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, затим за одговорну примену технологије у складу са препорукама везаним за заштиту здравља, безбедност, личну и приватност других у свакодневном раду у дигиталном окружењу, као и да сврсисходно примењују програмске структуре у циљу израде интерактивних квизова и игрица.

,,Верско – кулинарска радионица“ осмишљена је у циљу упознавања са хришћанским елеменатима у српској националној кухињи и оспособљавању ученика за рад у свакодневном животу. Овом активношћу обухваћена је припрема обредних хлебова и разноврсних пецива из традиционалне кухиње.

Активност ,,Од текста до сцене“ усмерена је на развој вештине јавног наступа, стваралачких способности и креативних потенцијала ученика. Ово је активност која ће допринети побољшању свакодневне комуникације ученика, подстичући га да се слободно, изражајно, смислено и са сигурношћу изражава.

Активност ,,Лолина музикаоница“ осмишљена је са циљем да код ученика развија флексибилност, креативност и стваралаштво, подстиче их на проблемско решавање одређених задатака и самосталност. Током школске године ученици ће учити да активно слушају музичко дело, критички размишљају о музици коју слушају, упознаће се са значењем музичког бонтона и исти примењивати.

,,English culture club” намењен је ученицима која желе да унапреде знање енглеског језика стечено на часовима редовне наставе у школи или на другим местима. Активности у оквиру овог пројекта су конципиране на такав начин да се интензивира причање и писање текстова на енглеском језику кроз теме које су блиске узрасту и интересовањима ученика.