Превенција

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ШКОЛА ЈЕ БИЛА У ПРОЈЕКТУ ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, КООРДИНАТОРИ ТОГ ПРОЈЕКТА ЗА НАШУ ШКОЛУ БИЛЕ СУ: ДРАГИЦА ПАЛАЛИЋ, НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА И НАТАША МУС, НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА.