Школски одбор

Председник Школског одбора: Добрица Стојановић

Представници Савета родитеља:

Ивана Милић

Марија Станковић

Горан Недељковић

Представници школе:

Добрица Стојановић

Јасна Арсић

Наташа Мус

Представници локалне самоуправе:

Сања Ђорђевић

Биљана Тобџић

Стефан Живановић