Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

  1. Јована Љубисављевић (8/2)
    председник УП и представник у Тиму за заштиту ученика од дискриминације,
    занемаривања, насиља и злостављања и на Наставничком већу
  2.  Јана Лазаревић (8/2) заменик председника и представник у Тиму за инклузивно образовање и на Школском одбору
  3. Тамара Несторовић (8/1) записничар и представник у Тиму за професионални развој и на Наставничком већу
  4. Милица Јеремић (8/1) представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе и у Стручном активу за Школско развојно планирање
  5. Аница Митровић (7/1)  представник у Тиму за развијање међупредметних компетенција и предузетништва и на Школском одбору
  6. Нина Марковић (7/1) представник у Тиму за самовредновање