Савет родитеља за школску 2023/24. годину

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Благоје Живановић

1/1 – Јована Ђурић

2/1 – Весна Радивојевић

3/1 – Биљана Ђокић

4/1 – Љупка Алексић

5/1 – Благоје Живановић

6/1 – Горан Недељковић

6/2 – Дејан Ивковић

7/1 – Сузана Радосављевић

8/1 – Марина Радојевић

8/2 – Милан Живановић