Одељењске старешине

I/1 Гордана Стоименовић
II/1 Добрица Стојановић
III/1 Јасна Арсић
IV/1 Драгана Јовановић
V/1 Марија Јанковић
VI/1 Јован Јовановић
VI/2 Наташа Мус
VII/1 Наташа Калаш
VIII/1 Јелена Кијачић
VIII/2 Кристина Катанчевић