Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ТИХОМИР КОСТАДИНОВИЋ

2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ (САЊА ПУЦАРЕВИЋ)

3. СТРУЧНИ САРАДНИК БИБЛИОТЕКАР – АНЂЕЛА КАЛУЂЕРОВИЋ

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

1. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ

2. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ

3. ЈАСНА АРСИЋ

4. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

1. ЈАСМИНА СРДАНОВИЋ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

2. АНЂЕЛА КАЛУЂЕРОВИЋ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

3. КРИСТИНА КАТАНЧЕВИЋ – РУСКИ ЈЕЗИК

4. МАРИЈА ЈАНКОВИЋ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

5. НЕБОЈША ГАВРИЛОВИЋ – МУЗИЧКА КУЛТУРА

6. ЉУБИЦА ШАКИЋ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

7. НАТАША КАЛАШ – ИСТОРИЈА

8. ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ ЖИВАНОВИЋ – ГЕОГРАФИЈА

9. ЈЕЛЕНА ТОШИЋ – ГЕОГРАФИЈА

10. ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ – ФИЗИКА

11. МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ – МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

12. КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ – МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

13. СРЂАН СТАНОЈКОВИЋ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

14. ДРАГАН СПАСИЋ – БИОЛОГИЈА

15. ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ – ХЕМИЈА

16. НАТАША МУС – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

17. ЈЕЛЕНА КИЈАЧИЋ – ВЕРСКА НАСТАВА