Позив за подношење понуда и конкурсна документација – екскурзија