Одлука о закључењу оквирног споразума – Еколошки излет