Излети, екскурзије и настава у природи – конкурсна документација