Позив и конкурсна документација за измештање резервоара