Одлука о додели уговора – Услуга вршења стручног надзора