Одлука школског одбора – План јавних набавки за 2023. годину