Композиција облика

Композиција облика Потребан прибор:  лењир и шестарПотребан материјал: лист из блока, фломастери, воштане боје Композиција значи састављање, састав, склоп, састављање делова у целину. ТАНГРАМ – састављање математичких облика. Састоји се од 7 делова (5 троуглова. 1 квадрат и 1 паралелограм) Циљ је да се направе различити облици али тако да се делови не преклапају и […]

Симболи наше државе

Симболи наше државе    Свака држава на свету има своја обележја, симболе по којима је препознатљива. То су химна, грб и застава. Химна је свечана песма, која се изводи уз почасно устајање свих присутних.https://www.youtube.com/watch?v=_9Grp5tYrYI  Химна Републике Србије се зове ,,Боже правде“, а компоновао ју је Даворин Јенко, на текст Јована Ђорђевића.Симболи наше државе су:мали грб     […]