Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Тихомир Костадиновић ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић Милица Дражић СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић Нада Пантић БИБЛИОТЕКА Весна Илић ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић КУХИЊА СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић Милена Савић Даринка Јевтић Јагода Јанковић

Наставно особље – школска 2022/23.година

ПРВИ РАЗРЕД Добрица Стојановић ДРУГИ РАЗРЕД Јасна Арсић ТРЕЋИ РАЗРЕД Драгана Јовановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Гордана Стоименовић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић  СРПСКИ ЈЕЗИК Јасмина Срдановић Весна Илић МАТЕМАТИКА Милоје Вељовић Катарина Стефановић  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Марија ЈанковићТамара Савковић (Тијана Огњановић) РУСКИ ЈЕЗИК Драгица Палалић  ФИЗИКА Јован Јовановић  ХЕМИЈА Јелена Николић  БИОЛОГИЈА Драган Спасић  ИСТОРИЈА Наташа Калаш  ГЕОГРАФИЈА Тања Радић […]