Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Драгана Пешић ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић Милица Дражић (Катарина Веселиновић) СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић Нада Пантић БИБЛИОТЕКА Стојанка Јовановић (Марина Јовановић Нешовић) ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић КУХИЊА СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић Милена Савић Даринка Јевтић Јагода Јанковић

Наставно особље

ПРВИ РАЗРЕД Драгана Јовановић  ДРУГИ РАЗРЕД Гордана Стоименовић ТРЕЋИ РАЗРЕД Добрица Стојановић Славица Велимировић  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Јасна Арсић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић  СРПСКИ ЈЕЗИК Јасмина Срдановић Душица Чекеревац  МАТЕМАТИКА Милоје Вељовић Катарина Стефановић  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Јелена КечаТијана Огњановић  РУСКИ ЈЕЗИК Драгица Палалић  ФИЗИКА Јован Јовановић  ХЕМИЈА Ивана Раичевић  БИОЛОГИЈА Драган Спасић  ИСТОРИЈА Наташа Калаш  ГЕОГРАФИЈА Љиљана Мијаиловић […]