Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Драгана Пешић ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић Катарина Веселиновић СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић Светлана Васић Гавриловић БИБЛИОТЕКА Душица Чекеревац ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић КУХИЊА СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић Милена Савић Даринка Јевтић Јагода Јанковић

Наставно особље

ПРВИ РАЗРЕД Стоименовић Гордана  ДРУГИ РАЗРЕД Стојановић Добрица  Велимировић Славица  ТРЕЋИ РАЗРЕД Миленковић Драгица  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Јовановић Драгана  Арсић Јасна  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Јеремић Марина СРПСКИ ЈЕЗИК Срдановић ЈасминаНешовић Јовановић МаринаЧекеревац Душица МАТЕМАТИКА Вељовић МилојеСтефановић Катарина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Кеча Јелена Тодоровић Сања  РУСКИ ЈЕЗИК Палалић Драгица ФИЗИКА Јовановић Јован ХЕМИЈА Раичевић Ивана БИОЛОГИЈА Спасић Драган ИСТОРИЈА Калаш […]