Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Драгана Пешић ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић Милица Дражић (Катарина Веселиновић) СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић Нада Пантић БИБЛИОТЕКА Душица Чекеревац (Марина Јовановић Нешовић) ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић КУХИЊА СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић Милена Савић Даринка Јевтић Јагода Јанковић

Наставно особље – школска 2021/22.година

ПРВИ РАЗРЕД Јасна Арсић ДРУГИ РАЗРЕД Драгана Јовановић ТРЕЋИ РАЗРЕД Гордана Стоименовић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Добрица Стојановић Славица Велимировић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић  СРПСКИ ЈЕЗИК Јасмина Срдановић Душица Чекеревац  МАТЕМАТИКА Милоје Вељовић Катарина Стефановић  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Сања ТодоровићТијана Огњановић  РУСКИ ЈЕЗИК Драгица Палалић  ФИЗИКА Јован Јовановић  ХЕМИЈА Јелена Николић  БИОЛОГИЈА Драган Спасић  ИСТОРИЈА Наташа Калаш  ГЕОГРАФИЈА Љиљана Мијаиловић […]