Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Тихомир Костадиновић ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић (Сања Пуцаревић) Милица Дражић СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић Нада Пантић БИБЛИОТЕКА Весна Илић ДОМАР ШКОЛЕ Иван Стојановић КУХИЊА СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић Милена Савић Даринка Јевтић Јагода Јанковић

Наставно особље – школска 2023/24. година

ПРВИ РАЗРЕД Гордана Стоименовић ДРУГИ РАЗРЕД Добрица Стојановић ТРЕЋИ РАЗРЕД Јасна Арсић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Драгана Јовановић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић  СРПСКИ ЈЕЗИК Јасмина Срдановић Весна Илић МАТЕМАТИКА Милоје Вељовић Катарина Стефановић  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Марија Јанковић РУСКИ ЈЕЗИК Кристина Катанчевић  ФИЗИКА Јован Јовановић  ХЕМИЈА Јелена Николић  БИОЛОГИЈА Драган Спасић  ИСТОРИЈА Наташа Калаш  ГЕОГРАФИЈА Љиљана Мијаиловић Живановић Јелена Тошић […]