Фреске

Осликавање фрески манастира Рајиновац, час ликовне културе, четврти разред