Професионална орјентација

У оквиру пројекта, на часовима одељенских заједница присуствовали су родитељи који су ученицима представљали своја занимања. Имали смо прилике да се ближе упознамо са позивима авио-механичара, лаборанта, свештеника, медицинске сестре, водоинсталатера…

7.марта ученици од петог до осмог разреда опробали су се  у улогама својих наставника, али и директора, педагога, библиотекара, куварице, спремачица, домара. 
Циљ ове акције био је да ученицима олакшамо избор будућег занимања а тиме и избор средње школе коју ће уписати.