Еколошки филм


Час: Чувари природе (3/1 и 3/2)

Наставна јединица: Заштита угрожених биљака животиња (мултимедијална учионица)

Ученици су гледали еколошке филмове ,,Мој пријатељ штиглић“ и ,,Беле раде моје равнице“. Поновили смо и проширили знања о угроженим биљкама поред река и равница и животињама и потреби њихове заштите.