Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ

1.Софија Миленковић (VIII/1), председник и представник УП на Школском одбору

2.Марта Станковић (VII/1), заменик председника и представник УП на Школском одбору

3.Милица Миленковић (VII/2), записничар и представник ресора за информисање и едукацију

4.Горана Јовановић (VIII/2), представник ресора за културу

5.Андреја Ђорђевић (VIII/1), представник ресора за спорт и у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања над ученицима

6.Ања Савковић (VII/2) представник УП у Активу за Школско развојно планирање

7.Никола Станковић (VII/1), представник УП у Тиму за самовредновање

8.Анђела Палалић (VIII/2), представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе

Руководилац Ученичког парламента – Јелена Кијачић, наставница верске наставе