Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

1.Јована Велимировић (VIII/1), председник УП и представник УП на Наставничком већу

2.Јована Љубисављевић (VII/2), заменик председника и представник УП у Тиму за развијање међупредметних компетенција и предузетништва

3.Елена Пирић (VIII/2), записничар и представник УП у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, занемаривања, насиља и злостављања и на Школском одбору

4.Сара Ђорђевић (VIII/1), представник УП у Тиму за инклузивно образовање

5.Јана Лазaревић (VII/2), представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе

6.Ана Јовановић (VIII/1), представник УП у Стручном активу за Школско развојно планирање и на Школском одбору.

7.Милица Јеремић (VII/1), представник УП у Тиму за самовредновање

8.Ирина Јовановић (VII/1) представник УП у Тиму за професионални развој

Руководилац Ученичког парламента – Јелена Кијачић, наставница верске наставе