Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ

1.Никола Станковић (VIII/1), председник УП

2.Марта Станковић (VIII/1), заменик председника и представник УП на Школском одбору

3.Катарина Јовановић  (VII/1), записничар

4.Ана Јовановић (VII/1), представник ресора за културу и у Активу за Школско развојно планирање

5.Кристина Палалић (VII/2), представник ресора за спорт и у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе

6.Марко Јовановић (VIII/2) представник ресора за информисање и едукацију и у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања над ученицима

7.Јелена Јовановић (VIII/2), представник УП у Тиму за самовредновање

8.Јована Велимировић (VII/2), представник УП на Школском одбору

Руководилац Ученичког парламента – Јелена Кијачић, наставница верске наставе