Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

1.Сара Станковић (VIII/1), председник и представник УП у Сручном активу за школско развојно планирање и на Школском одбору 

2.Урош Миленковић (VIII/2), заменик председника и представник УП на Наставничком већу 

3.Софија Миленковић (VII/1), секретар и представник УП у Тиму за обезбеђивања квалитета и развој установе 

4.Милица Митровић (VIII/2), представник ресора за културу

5.Милица Павловић (VII/2), представник ресора за информисање и едукацију 

6.Андреја Ђорђевић (VII/1), представник ресора за спорт и у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања над ученицима

7.Миња Вучковић (VIII/1), представник УП на Школском одбору

8.Дуња Радивојевић (VII/2), представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе

Руководилац Ученичког парламента – Јелена Кијачић, наставница верске наставе