Основна школа „Иво Лола Рибар“, Бегаљица

   Основна школа „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици почела је са радом 1868. године, (а постоје подаци о томе да је постојала и раније) у једној малој сеоској згради са тридесет ђака. Побољшање услова рада и повећање броја ученика наступило је после ослобођења 1945. године. Савет за просвету и културу донео је 30. јула 1958. године одлуку да осмогодишња школа у Бегаљици добије садашњи назив. Многе генерације завршиле су школу остављајући већи или мањи траг, а од увеођења дипломе „Вук Караџић“ 1965/1966. до прошле школске године ову диплому добило је 126 ученика. Из ове школе изашао је велики број правника, лекара, професора, сликара, спортиста, привредника и угледних пољопривредника, као и један шаховски велемајстор, Сања Вуксановић. Школа ради у селу Бегаљици, удаљеном пет километара од општине Гроцка, којој припада, и тридесетак километара од Београда. У селу се налази манстир Рајиновац из 16. века, за који су мештани врло везани. Школа и манастир представљају две најзначајније инститиуције у месту. Деца одлазе за празнике у манастир, а у школа им пружа свакодневну удобност и развија њихову креативност.

   Квалитетан рад сваке установе зависи од добро осмишљеног и направљеног плана и програма. Наша школа је, у складу са законском регулативом, увек правила добре, реалне и оствариве планове рада, ослањајући се на стручност кадра који изводи наставу, на предзнање и знање ученика и њихова интересовања, као и на специфичности средине и окружења у којем се школа налази. Резултати тог успешног планирања наставног и ванаставног програма препознатљиви су кроз редован успех ученика, успехе на такмичењима и смотрама, учешће на многим манифестацијама у школи и ван ње.

   Настава је веома стручно и квалитетно заступљена у школи, пре свега захваљујући високообразовном кадру, од двадесет осам чланова наставничког већа двадесет четири има високу стручну спрему, а имамо  и магистра ликовне културе, Љубицу Шакић. Млади, стручни и мотивисани наставници са високим компетенцијама у области образовања и знања доприносе квалитетном извођењу наставе.

У школи је присутна велика посвећеност упознавању личности детета и његових потреба. Људи запослени у школи имају увид у породичну генезу ученика, отуд свеобухватна брига, разумевање и помоћ ученицима, тако да је поред количине и квалитета знања које наставници преносе ученицима, препознатљив и васпитни рад у осамостаљивању и одрастању ученика. Тај рад је могуће остварити захваљујући мањем броју ученика у одељењима, као и укључивању ученика у разне секције: хор, оркестар, информатичка, ликовна, библиотечка секција; вршњачко учење у дигиталној учионици, заједнички истраживачки рад, часови у мултимедијалној учионици и информатичком кабинету.

Ученици и наставници имају узајамни осећај поштовања што је услов за успешну комуникацију. Ученици осећају блискост и отвореност у комуникацији и у односу на наставнике и вршњаке, и имају слободу да се обрате директору школе, педагогу, наставнику увек када имају проблем који не могу да реше јер знају да имају подршку и разумевање. Људи запослени у школи посвећују своје време ученицима, уважавају их као личности, што код ученика ствара осећај сигурности. У школи се развија навика вршњачког учења, у којем бољи ученици помажу слабијима, али и спроводе разне активности у којима долазе до изражаја њихове могућности. То се у школи ради организовано кроз разне пројекте у које је укључена цела школа и о којима је јавност упозната путем сајта, родитељских састанака, школског часописа, родитљских састанака, базе података Завода за унапређење наставе и васпитања…

Учешће на конкурсима Креативне школе, које сваке године организује Завод за унапређење наставе и васпитања, и у чијој се бази налазе два пројекта наше школе: Дрво – двери природе и духа и Космос у недрима песме, такође су пример вршњачког учења и плодотворног дијалога између ученика и наставнике и свеукупне сарадниче атмосфере у школи. Аутори ових пројеката су: директор школе Гордана Марковић, наставник Борислав Светозаревић и библиотекар Бранка Алимпијевић.

  Уметничка радост талентованих ученика нашла је своје испуњење у хору и оркестру који води наставник музичке културе Драгана Пешић, који неколико последњих година осваја прва места на Градском и Републичком такмичењу у оквиру Дечијих музичких свечаности.

Снагу свог талента ученици изражавају и кроз ликовну секцију коју води магистар Љубица Шакић. Бројне су награде и признања на конкурсима и смотрама које су наши ученици освајали уз подршку наставника ликовне културе.

Еколошку секцију води наставник биологије Драган Спасић, који је имао неколико пројеката у сарадњи са локалном заједницом: Еко школа у свом окружењу, Диверзитет риба Дунава, Заштита птица града Београда у сарадњи са Пионирским градом…

Наши ученици на такмичењим из историје, биологије, страних језика и познавања саобраћаја стизали су и до Републичког такмичења.

Запажени су резултати из спортских активности на општинским такмичењима, на које подсећају многи пехари у витрини школе.

Ученици млађих разреда веома су успешни на ликовним и литерарним конкурсима, као и на такмичењима које организује Црвени крст и Ватрогасци.

Скоро сваке школске године половина наших ученика остварује одличан успех, а владање је примерно у потпуности.

Школа сарађује са установама локалне заједнице: општином, библиотеком, Центром за културу и  манастиром Рајиновац. Из те сарадње настале су духовне академије ( Мала Госпојина, Свети Трифун, Свети Сава), изложба експоната старих српских кућа и београдских капија у сарадњи са Ранчићевом кућом у Гроцкој и остале културне активности у оквиру општине, а и шире. О успешној стваралачкој сарадњи са установама локалне заједнице и програмима које смо организовали обавестили смо угледне новине из струке Просветни преглед и часопис за веру и културу Православље.

   Обавезним предшколским образовањем које се реализује у просторијама школе, као и исправном стратегијом уписа ученика, повећан је проценат уписа ромске деце, тако да их тренутно има 12 процента од укупног броја ученика. Пошто је школа једина васпитно-образовна уставнова у селу, увек је уписивала децу из вулнерабилних група и правила прилагођене програме рада за њих. Школа је била укључена у DILS програм Министарства просвете, у оквиру кога је направила пројекат инклузивне наставне под називом Заједно учимо и дружимо се, и који реализује кроз разне активности и прављење индивидуалних програма за ученике.  Ученици активно учествују у реализацији културних програма, без дискриминације, у атмосфери толеранције и демократичности, па ученици са осетљивим потребама деле осећај радости са својим вршњацима у процесу учења и учествовањем у културним манифестацијама.

Прошле године школа је била у пројекту Превенција злоупотреба психоактивних супстанци у основној школи, координатори тог пројекта за нашу школу биле су:  Драгица Палалић, настаник руског језика и Наташа Мус, наставник физичког васпитања.

Од прошле године школа се укључила и у пројекат Професионална оријентација, који подразумева припрему ученика за самостални избор средње школе и занимања кроз пет корака. Овај пројекат у нашој школи води педагог Гордана Јоргаћевић.

  Школа до сада није реализовала ниједан пројекат међународне сарадње, али с обзиром на сагледавање потнцијала које имамо, школа је конкурисала за програм KOMENIJUS, који се односи на ниво образовање основне школе.

  На челу школе претходних дванаест година била је Гордана Марковић, професор српског језика и књижевности, која је својим демократско лидерским управљањем подстицала и ентузијазмом и материјалним средствима успешан рад ученика и наставника. Добром организацијом рада, опремањем школе наставним и другим техничким средствима (дигитална, мултимедијална учионица, информатички кабинет), ниво наставе и васпитно-образовног рада је висок. Ученицима и наставницима омогућено је да стварају, испољавају своје способности, а да све то буде праћено, вредновано и награђивано сходно могућностима (књиге, позориште, биоскоп).

Наша школа је упитомљена у селу Бегаљица, па безбедност ученика није угрожена и они радо долазе у школу јер их тамо очекује топла и срдачна атмосфера, а по завршетку наставе задржавају се у школском дворишту ради игре и дружења. Једном речју, школа је мала оаза и за ученике и за наставнике, што не значи да ушушканост ученика  ремети вредан и перманентан рад. Присуство непознатих и непожељних лица и потенцијално опасних људи не постоји јер је дежурство наставника добро и дисциплиновано организовано.

Поред управе школе, стручних сарадника, наставника и ученика, велику улогу у реализацији активности и доношењу одлука имају ђачки родитељи који су активни део свеукупне динамике школе. Родитељи су укључени индивидуално и организовано, преко својих представника, у рад школе. Савет родитеља, Ђачки парламент, Школски одбор, организован су начин учешћа родитеља и ученика у реализацији активности и доношењу одлука, али и интерни састанци ученика и наставника; ученика,наставника и родитеља; директора, наставника, родитеља и ученика; редовни родитељски састанци, Дан отворених врата. Отвореност и демократичност школе за потребе и сугестије родитеља и ученика чине ову школу савременом и успешном у сваком погледу.

   Наша школа је увек била добар домаћин за све добронамерне људе, мештане, добротворе и сараднике. 

                                      Добро нам дошли!

                                      Директор школе

                                   Тихомир Костадиновић