Наставно особље

ПРВИ РАЗРЕД Драгана Јовановић 
ДРУГИ РАЗРЕД

Гордана Стоименовић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Добрица Стојановић

Славица Велимировић 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Јасна Арсић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Јасмина Срдановић 
Душица Чекеревац 

МАТЕМАТИКА

Милоје Вељовић 
Катарина Стефановић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Јелена Кеча
Тијана Огњановић 

РУСКИ ЈЕЗИК

Драгица Палалић 

ФИЗИКА

Јован Јовановић 

ХЕМИЈА

Ивана Раичевић 

БИОЛОГИЈА

Драган Спасић 

ИСТОРИЈА

Наташа Калаш 

ГЕОГРАФИЈА

Љиљана Мијаиловић Живановић 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Срђан Станојковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Небојша Гавриловић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Љубица Шакић 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Наташа Мус 
Весна Цветковић 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Јелена Кијачић 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Биљана Марковић