Наставно особље

ПРВИ РАЗРЕД Стоименовић Гордана 
ДРУГИ РАЗРЕД

Стојановић Добрица 

Велимировић Славица 

ТРЕЋИ РАЗРЕД Миленковић Драгица 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Јовановић Драгана 

Арсић Јасна 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Јеремић Марина

СРПСКИ ЈЕЗИК

Срдановић Јасмина
Нешовић Јовановић Марина
Чекеревац Душица

МАТЕМАТИКА

Вељовић Милоје
Стефановић Катарина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Кеча Јелена 
Тодоровић Сања 

РУСКИ ЈЕЗИК

Палалић Драгица

ФИЗИКА

Јовановић Јован

ХЕМИЈА

Раичевић Ивана

БИОЛОГИЈА

Спасић Драган

ИСТОРИЈА

Калаш Наташа

ГЕОГРАФИЈА

Костадиновић Тихомир

Живановић Мијаиловић Љиљана

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Станојковић  Срђан

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Гавриловић Небојша

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Шакић Љубица

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Мус Наташа
Цветковић Весна

ВЕРСКА НАСТАВА 

Кијачић Јелена

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Марковић Биљана