Наставно особље

ПРВИ РАЗРЕД Стоименовић Гордана 
ДРУГИ РАЗРЕД

Стојановић Добрица 

Велимировић Славица 

ТРЕЋИ РАЗРЕД Миленковић Драгица 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Јовановић Драгана 

Арсић Јасна 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Илић Весна

СРПСКИ ЈЕЗИК

Срдановић Јасмина
Нешовић Јовановић Марина
Чекеревац Душица

МАТЕМАТИКА

Вељовић Милоје
Стефановић Катарина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Јанковић Марија
Стојановић Милена 

РУСКИ ЈЕЗИК

Палалић Драгица

ФИЗИКА

Јовановић Јован

ХЕМИЈА

Раичевић Ивана

БИОЛОГИЈА

Спасић Драган

ИСТОРИЈА

Калаш Наташа

ГЕОГРАФИЈА

Костадиновић Тихомир

Живановић Мијаиловић Љиљана

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Станојковић  Срђан

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Петронијевић Милица

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Шакић Љубица

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Мус Наташа
Цветковић Весна

ВЕРОНАУКА

Кијачић Јелена

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Марковић Биљана