Наставно особље – школска 2022/23.година

ПРВИ РАЗРЕД Добрица Стојановић
ДРУГИ РАЗРЕД

Јасна Арсић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Драгана Јовановић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Гордана Стоименовић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Јасмина Срдановић 
Весна Илић

МАТЕМАТИКА

Милоје Вељовић 
Катарина Стефановић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Марија Јанковић
Тамара Савковић (Тијана Огњановић)

РУСКИ ЈЕЗИК

Драгица Палалић 

ФИЗИКА

Јован Јовановић 

ХЕМИЈА

Јелена Николић 

БИОЛОГИЈА

Драган Спасић 

ИСТОРИЈА

Наташа Калаш 

ГЕОГРАФИЈА

Тања Радић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Срђан Станојковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Небојша Гавриловић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Љубица Шакић 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Наташа Мус 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Јелена Кијачић 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Катарина Стефановић