Наставно особље – школска 2023/24. година

ПРВИ РАЗРЕД Гордана Стоименовић
ДРУГИ РАЗРЕД

Добрица Стојановић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Јасна Арсић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Драгана Јовановић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Јасмина Срдановић 
Анђела Калуђеровић

МАТЕМАТИКА

Милоје Вељовић 
Катарина Стефановић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Марија Јанковић

РУСКИ ЈЕЗИК

Кристина Катанчевић 

ФИЗИКА

Јован Јовановић 

ХЕМИЈА

Јелена Николић 

БИОЛОГИЈА

Драган Спасић 

ИСТОРИЈА

Наташа Калаш 

ГЕОГРАФИЈА

Љиљана Мијаиловић Живановић

Јелена Тошић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Срђан Станојковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Небојша Гавриловић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Љубица Шакић 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Наташа Мус 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Јелена Кијачић 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Катарина Стефановић 

Милоје Вељовић