Наставно особље – школска 2021/22.година

ПРВИ РАЗРЕД Јасна Арсић
ДРУГИ РАЗРЕД

Драгана Јовановић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Гордана Стоименовић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Добрица Стојановић

Славица Велимировић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Марина Јеремић 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Јасмина Срдановић 
Душица Чекеревац 

МАТЕМАТИКА

Милоје Вељовић 
Катарина Стефановић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Сања Тодоровић
Тијана Огњановић 

РУСКИ ЈЕЗИК

Драгица Палалић 

ФИЗИКА

Јован Јовановић 

ХЕМИЈА

Јелена Николић 

БИОЛОГИЈА

Драган Спасић 

ИСТОРИЈА

Наташа Калаш 

ГЕОГРАФИЈА

Љиљана Мијаиловић Живановић 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Срђан Станојковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Небојша Гавриловић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Љубица Шакић 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Наташа Мус 
Весна Цветковић 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Јелена Кијачић 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Катарина Стефановић