Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Драгана Пешић
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић
Катарина Веселиновић
СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић
Нада Пантић
БИБЛИОТЕКА Марина Јовановић Нешовић
ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић
КУХИЊА
СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић
Милена Савић
Даринка Јевтић
Јагода Јанковић