Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Драгана Пешић
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић
Милица Дражић (Катарина Веселиновић)
СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић
Нада Пантић
БИБЛИОТЕКА Весна Илић
ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић
КУХИЊА
СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић
Милена Савић
Даринка Јевтић
Јагода Јанковић