Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Тихомир Костадиновић
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић
Милица Дражић
СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић
Нада Пантић
БИБЛИОТЕКА Весна Илић
ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић
КУХИЊА
СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић
Милена Савић
Даринка Јевтић
Јагода Јанковић