Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Тихомир Костадиновић
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић (Сања Пуцаревић)
СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић
Нада Пантић
БИБЛИОТЕКА Анђела Калуђеровић
ДОМАР ШКОЛЕ Иван Стојановић
КУХИЊА
СПРЕМАЧИЦЕ Ивана Цвејић
Милена Савић
Даринка Јевтић
Јагода Јанковић