Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Драгана Пешић
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић
Катарина Веселиновић
СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић
Светлана Васић Гавриловић
БИБЛИОТЕКА Душица Чекеревац
ДОМАР ШКОЛЕ Добрица Љубисављевић
КУХИЊА
СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић
Милена Савић
Даринка Јевтић
Јагода Јанковић