Ваннаставно особље

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ Тихомир Костадиновић
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Гордана Јоргаћевић (Сања Пуцаревић)
Милица Дражић
СЕКРЕТАРИЈАТ Весна Стојановић
Нада Пантић
БИБЛИОТЕКА Весна Илић
ДОМАР ШКОЛЕ Иван Стојановић
КУХИЊА
СПРЕМАЧИЦЕ Слободанка Живановић
Милена Савић
Даринка Јевтић
Јагода Јанковић