Писање полусложеница

У граматици и радној свесци урадити лекцију Писање полусложеница.