„Биберче“

Прочитати у читанци драмски текст Љубише Ђокића „Биберче“ и одговорити на питања о тексту на 42. страни.