Прела и посела

          26.3.2020.

Најпре се подсети наученог о прелима и поселима,а потом одговори на следећа питања. Препиши у свеску и одговори:

Прела и посела

1.После ког празника су се правила прела ? ___________________________________________________________________

2.У ком делу дана су се окупљали људи на прелима ? Заокружи тачан одговор.

                           а)  ујутру                    б) у подне                в)  увече

3.Означи шта су радиле жене на прелима.

а) читале новине        б) певале    в) чистиле     г) преле       д) плеле         ђ) прале веш

4.  За плетење су потребне :

а) маказе                   б) преслица                 в) игле

5.Допуни  реченицу:

Посела су се правила  __________________ када није било много посла и када су ноћи дуге.  ( Допиши лети или зими).

6. Шта су мушкарци радили на поселима:

а) плели корпе            б) косили                в) певали                    г) правили свирале

7. У тренуцима одмора, поред огњишта, настајале су игре речима и језичке творевине које су за циљ имале забаву и разоноду. Разврстај језичке творевине тако што ћеш поред њих написати да ли су пословица, загонетка или питалица.

Питали миша:,,У ком селу најбоље живиш? ,,У оном где нема мачака!“ _______________

Од знања не боли глава. ___________________________

Паде бисер у село,село бисер покупи. _____________________________