Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2 – услуге извођења екскурзије за ученике 1, 2, 3. и 4. разреда Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 – услуге извођења екскурзије за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда