Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ДРАГАНА ПЕШИЋ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА – ТИХОМИР КОСТАДИНОВИЋ 2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ 3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – МИЛИЦА ДРАЖИЋ (КАТАРИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ) 4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – ВЕСНА ИЛИЋ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 1. ЈАСНА АРСИЋ 2. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ 3. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ 4.ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ 5. СЛАВИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ МАРИНА ЈЕРЕМИЋ […]

Одељењске старешине

I/1 Јасна Арсић II/1 Драгана Јовановић III/1 Гордана Стоименовић IV/1 Добрица Стојановић IV/2 Славица Велимировић V/1 Наташа Калаш VI/1 Јелена Кијачић VI/2 Драгица Палалић VII/1 Љиљана Мијаиловић Живановић VII/2 VIII/1 Јасмина Срдановић VIII/2 Наташа Мус

Савет родитеља за школску 2021/22.годину

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Ивана Милић 1/1 – Игор Јовановић 2/1 – Љупка Алексић 3/1 – Јелена Маринковић 4/1 – Горан Недељковић 4/2 – Ивана Милић 5/1 – Сузана Радосављевић 6/1 – Маја Поповић 6/2 – Милан Живановић  7/1 – Марија Маринковић 7/2 – Игор Палалић 8/1 – Марија Станковић 8/2 – Нада Павловић

Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 1.Никола Станковић (VIII/1), председник УП 2.Марта Станковић (VIII/1), заменик председника и представник УП на Школском одбору 3.Катарина Јовановић  (VII/1), записничар 4.Ана Јовановић (VII/1), представник ресора за културу и у Активу за Школско развојно планирање 5.Кристина Палалић (VII/2), представник ресора за спорт и у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе 6.Марко Јовановић (VIII/2) представник ресора за […]

Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 7. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ […]

Школски одбор

Председник Школског одбора: Мијодраг Јовановић Представници Савета родитеља: Сања Ђорђевић Сања Миленковић Јарић Предраг Радивојевић Представници школе: Драгана Јовановић Наташа Мус Добрица Стојановић Представници локалне самоуправе: Мијодраг Јовановић Гордана Петровић Јасминка Митровић