Одељењске старешине

I/1 Стоименовић Гордана II/1 Стојановић Добрица II/2 Велимировић Славица III/1 Миленковић Драгица IV/1 Јовановић Драгана IV/2 Арсић Јасна V/1 Костадиновић Тихомир VI/1 Срдановић Јасмина VI/2 Мус Наташа VII/1 Калаш Наташа VII/2 Нешовић Јовановић Марина VIII/1 Палалић Драгица VIII/2 Јанковић Марија

Савет родитеља

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Сања Ђорђевић 1/1 Јелена Маринковић  2/1 Горан Недељковић  2/2 Ивана Милић 3/1 Сања Ђорђевић  4/1 Зоран Везенковић 4/2 Нада Јевтић 5/1 Сања Ђорђевић 6/1 Марија Станковић 6/2 Нада Павловић 7/1 Маја Митровић 7/2 Гордана Мишић 8/1 Перица Радивојевић 8/2 Јовица Живановић

Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ 1.Сара Станковић (VIII/1), председник и представник УП у Сручном активу за школско развојно планирање и на Школском одбору 2.Урош Миленковић (VIII/2), заменик председника и представник УП на Наставничком већу  3.Софија Миленковић (VII/1), секретар и представник УП у Тиму за обезбеђивања квалитета и развој установе  4.Милица Митровић(VIII/2), представник ресора за културу 5.Милица Павловић (VII/2), представник ресора за информисање и едукацију  […]

Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ФИЛОЗОФИЈЕ, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 7. […]

Школски одбор

Председник Школског одбора: Мијодраг Јовановић Представници Савета родитеља: Јасна Митровић Сања Ђорђевић Сања Миленковић Јарић Представници школе: Драгана Јовановић Марија Јанковић Добрица Стојановић Представници локалне самоуправе: Мијодраг Јовановић Гордана Петровић

Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ДРАГАНА ПЕШИЋ 2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАћЕВИЋ 3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – КАТАРИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ 4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – ДУШИЦА ЧЕКЕРЕВАЦ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 1. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ 2. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ 3. ДРАГИША МАКСИМОВИЋ 4.СЛАВИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ 5. ДРАГИЦА МИЛЕНКОВИЋ 6. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ 7. ЈАСНА АРСИЋ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 1. […]