Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ Јована Велимировић (VIII/1), председник УП и представник УП на Наставничком већу Јована Љубисављевић (VII/2), заменик председника и представник УП у Тиму за развијање међупредметних компетенција и предузетништва Елена Пирић (VIII/2), записничар и представник УП у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, занемаривања, насиља и злостављања и на Школском одбору Сара Ђорђевић (VIII/1), представник УП у […]

Савет родитеља за школску 2022/23.годину

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Благоје Живановић 1/1 – Весна Радивојевић  2/1 – Игор Јовановић 3/1 – Љупка Петровић 4/1 – Благоје Живановић 5/1 – Горан Недељковић 5/2 – Дејан Ивковић 6/1 – Сузана Радосављевић 7/1 – Марина Радојевић 7/2 – Невена Миладиновић 8/1 – Марија Гајић 8/2 – Игор Палалић

Одељењске старешине

I/1 Добрица Стојановић II/1 Јасна Арсић III/1 Драгана Јовановић IV/1 Гордана Стоименовић V/1 Јован Јовановић V/2 Наташа Мус VI/1 Наташа Калаш VII/1 Јелена Кијачић VII/2 Драгица Палалић VIII/1 Јасмина Срдановић VIII/2 Катарина Стефановић

Школски одбор

Председник Школског одбора: Добрица Стојановић Представници Савета родитеља: Ивана Милић Марија Станковић Горан Недељковић Представници школе: Добрица Стојановић Јасна Арсић Наташа Мус Представници локалне самоуправе: Сања Ђорђевић Биљана Тобџић Стефан Живановић

Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. ВД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ – ТИХОМИР КОСТАДИНОВИЋ 2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ 3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – МИЛИЦА ДРАЖИЋ 4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – ВЕСНА ИЛИЋ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 1. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ 2. ЈАСНА АРСИЋ 3. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ 4. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 1. […]

Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 7. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ […]