Школски одбор

Председник Школског одбора:

Мијодраг Јовановић

Представници Савета родитеља:

Сања Ђорђевић

Сања Миленковић Јарић

Предраг Радивојевић

Представници школе:

Драгана Јовановић

Наташа Мус

Добрица Стојановић

Представници локалне самоуправе:

Мијодраг Јовановић

Гордана Петровић

Јасминка Митровић