Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

  1. Јована Велимировић (VIII/1), председник УП и представник УП на Наставничком већу
  2. Јована Љубисављевић (VII/2), заменик председника и представник УП у Тиму за развијање међупредметних компетенција и предузетништва
  3. Елена Пирић (VIII/2), записничар и представник УП у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, занемаривања, насиља и злостављања и на Школском одбору
  4. Сара Ђорђевић (VIII/1), представник УП у Тиму за инклузивно образовање
  5. Јана Лазаревић (VII/2), представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе
  6. Ана Јовановић (VIII/1)представник УП у Стручном активу за Школско развојно планирање и на Школском одбору.
  7. Милица Јеремић (VII/1), представник УП у Тиму за самовредновање
  8. Ирина Јовановић (VII/1) представник УП у Тиму за професионални развој.