Савет родитеља за школску 2022/23.годину

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Благоје Живановић

1/1 – Весна Радивојевић 

2/1 – Игор Јовановић

3/1 – Љупка Петровић

4/1 – Благоје Живановић

5/1 – Горан Недељковић

5/2 – Дејан Ивковић

6/1 – Сузана Радосављевић

7/1 – Марина Радојевић

7/2 – Невена Миладиновић

8/1 – Марија Гајић

8/2 – Игор Палалић