Савет родитеља

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Ивана Милић

1/1 – Игор Ранковић

2/1 – Јелена Маринковић

3/1 – Горан Недељковић

3/2 – Ивана Милић

4/1 – Јасна Митровић

5/1 – Александра Антонијевић

5/2 – Милан Живановић

6/1 – Марија Гајић 

6/2 – Љубица Стоиљковић

7/1 – Марија Станковић

7/2 – Марко Ненадовић

8/1 – Љиљана Јеремић

8/2 – Гордана Мишић